Onderzoek

‘Omdat politiek en bestuur niet zonder feiten en verantwoording kunnen’

  • rekenkameronderzoek
  • raadsonderzoek
  • begeleiding onderzoek
  • training interviewen en verhoren

Ik heb de afgelopen jaren tientallen onderzoeken uitgevoerd. Onder meer naar verbonden partijen, kwaliteit kaderstelling, participatie en functioneren dorps-en wijkraden. Ik beschik over ruime ervaring in het opzetten, begeleiden én uitvoeren van raadsonderzoeken en raadsenquêtes. In Groningen en Leidschendam-Voorburg trainde ik raadsleden in het afnemen van openbare verhoren. Voor een aantal onderzoeken heb ik samengewerkt met oud-bestuurders: onder anderen met Jan Mans voor de Staten Zeeland en met Frank de Grave in opdracht van de gemeenteraad van Zoetermeer. Hieronder vind je een aantal lopende en recent afgeronde onderzoeksopdrachten.

advies rekenkameronderzoek samenwerking

Woensdrecht

De rekenkamercommissie Woensdrecht geadviseerd over opzet en uitvoering van hun onderzoek naar bovengemeentelijke samenwerking. Als onderdeel van het onderzoek een avond begeleid met  raads- collegeleden en ambtenaren.

Onderzoek raads- en fractieondersteuning

Eindhoven

In opdracht van het presidium onderzoek gedaan naar de raads- en fractieondersteuning. Gesprekken gevoerd met alle fracties, burgemeester, griffier, gemeentesecretaris en de collegeleden over de rolinvulling door de raad, veranderingen daarin en de noodzaak raads- en fractieondersteuning in overeenstemming te brengen met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Onderzoeksrapport opgeleverd voor de raad.

begeleiden onderzoekscommissie

venlo

Raadsleden Venlo begeleid bij het formuleren van een opdracht voor een raadsonderzoek (art. 155) naar de ontwikkeling van de stadswijk Q4. De voorbereidingscommissie bijgestaan bij vertalen van politieke vragen naar onderzoeksvragen, bepalen focus en uiteindelijk opstellen raadsvoorstel.