Training

‘Omdat veranderingen beginnen met de wil en de bereidheid te leren’

  • voorzitterstraining
  • dilemmatraining integriteit
  • trainingen rollen en instrumenten
  • trainingen veranderend samenspel gemeente-gemeenschap
  • trainingen strategie en politieke effectiviteit (met de fractie of individueel)

Ik sta graag voor een groep. Vragen stellen, dilemma’s voorleggen. Mijn jarenlange ervaring als docent komt hierbij goed van pas. De laatste tijd verzorg ik veel trainingen in rollen en samenspel. Door de voortdurend veranderende relatie tussen bestuur en gemeenschap veranderen immers ook de rollen en verantwoordelijkheden  van bestuurders, vertegenwoordigers en ambtenaren. Jarenlange observaties van vergaderingen en voorzitters hebben naast veel bruikbaar (beeld)materiaal concrete handvatten opgeleverd voor een effectieve trainingssessie voor zowel beginnende als meer ervaren voorzitters. Veel plezier beleef ik aan de trainingsdagen die ik organiseer voor fracties en politici: over focus, over prioriteren en over de strategie, de instrumenten en de persoonlijke kwaliteiten die helpen de doelen te realiseren.

training dialoog

Veendam & Pekela

Aantal trainingen verzorgd voor ambtenaren van de Kompanjie, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela. Over het voeren van een dialoog en het inzetten van de dialoog in besluitvormingsprocessen.

werksessie integriteit

Capelle aan den IJssel

Sessie begeleid waarin naar aanleiding van integriteitsdilemma’s is gewerkt aan gedeelde waarden en aan een cultuur waarin ruimte is om elkaar aan te spreken.

Debat- en vergadercultuur

Provincie Drenthe

In opdracht van het presidium de Statenleden van de provincie begeleid in het optimaliseren van hun debat- en vergadercultuur.  Met zowel aandacht voor de zachte kant (aanspreekvormen, woordkeuze, debattechniek) als de harde kant (reglement van orde, indeling van de zaal, gebruik interruptiemicrofoons). In samenwerking met Het Debatbureau (www.hetdebatbureau.nl)