Over mij

Koorddansen

Democratie is per definitie onvolmaakt. We hebben er te weinig of genoeg van. De afstand tussen kiezers en gekozenen is te groot of juist te klein. Politici stellen te veel of te weinig vragen. Bestuurders nemen onvoldoende of onverantwoorde risico’s. Dat koorddansen fascineert mij al jaren. Ik heb het onderzocht en gedoceerd, als universitair docent ‘politiek en parlement’. Sinds 2009 werk ik als trainer, adviseur en onderzoeker. Tot 2013 als directeur van onderzoek- en adviesbureau Necker van Naem. Sinds die tijd als zelfstandige.

Samenspel

Mijn werkzaamheden hebben veelal betrekking op het samenspel tussen politiek en bestuur, tussen vertegenwoordigers en uitvoerders, tussen gekozenen en inwoners. Nadat ik goed gekeken en geluisterd heb, adviseer ik over rollen en verantwoordelijkheden binnen dat samenspel.  Oordelen doe ik met aandacht voor de steeds veranderende taken en verwachtingen, met gevoel voor verhoudingen en met oog voor de smalle marges in het openbaar bestuur.

Debat

Omdat het debat zuurstof is voor de democratie. Omdat een goed besluit begint met een goed debat. Ik train en adviseer over het stimuleren van debat. Ik organiseer en begeleid debatten en neem ook stelling. Als spreker en als schrijver. De laatste tijd heb ik veel gesproken over ‘de staat van de raad’ en de democratie, die in de toekomst even onvolprezen  als onvolmaakt zal zijn.