Advies

‘Omdat we vaak pas zien wat nodig is als we door andermans ogen durven kijken’

  • optimaliseren politiek-bestuurlijk samenspel
  • participatiebeleid
  • interimopdrachten

Een goedbedoeld advies is snel gegeven. Een goed advies vraagt tijd. Tijd om te observeren en te luisteren. Soms volstaat een aantal observaties en gesprekken, soms vraagt het om een periode intensief meewerken. Op dit moment ben ik voor langere tijd verbonden aan de griffie van Almere. Als projectleider ‘Raad 2020’. Met als doel de raad beter in positie te brengen: een betere informatiepositie en duurzamer verbonden met de stad.

Heidagen raad en college

Diverse gemeenten

Regelmatig begeleid ik heidagen van gemeenteraden, vaak met een deel van de dag ook het college erbij: over ‘op de juiste stoel zitten’ en over optimaal politiek-bestuurlijk samenspel. Recent heb ik dat gedaan voor onder meer Zevenaar, Noordwijk, Heemskerk, Groningen en Amsterdam.

Advies en coaching bestuurders

Diverse gemeenten

Regelmatig coach ik bestuurders, in 1-op-1 trajecten, die goed voorbereid willen zijn op de diverse fases in het vergader- en besluitvormingsproces, zowel binnen het college als in het samenspel met de raad.

Opstellen profielschets griffier

Montferland

In opdracht van de gemeenteraad van Montferland heb ik samen met de werkgeverscommissie een profielschets opgesteld voor de nieuwe griffier. Op basis van een digitale enquete en interviews – met alle fractievoorzitters, de burgemeester en de gemeentesecretaris – is onder meer deze vraag beantwoord: ‘wat voor raad willen we zijn (wat vinden we belangrijk en wat hebben we nodig) en wat voor griffier past daar bij?