Advies

‘Omdat we vaak pas zien wat nodig is als we door andermans ogen durven kijken’

  • optimaliseren politiek-bestuurlijk samenspel
  • participatiebeleid
  • interimopdrachten

Een goedbedoeld advies is snel gegeven. Een goed advies vraagt tijd. Tijd om te observeren en te luisteren. Soms volstaat een aantal observaties en gesprekken, soms vraagt het om een periode intensief meewerken. Op dit moment ben ik voor langere tijd verbonden aan de griffie van Almere. Als projectleider ‘Raad 2020’. Met als doel de raad beter in positie te brengen: een betere informatiepositie en duurzamer verbonden met de stad.

Nieuw vergaderstelsel

Goirle

Griffier en burgemeester begeleid bij het opstellen van een stappenplan verandering in de werk- en vergaderwijze. Geadviseerd over plan van aanpak en vervolgstappen.

testlabs BZK/Democratic Challenge

Wageningen en Alphen-Chaam

Twee gemeenten begeleid bij een zogenoemd-testlab traject ‘lokale democratie’. Begonnen met een foto van de lokale democratie: hoe functioneert de democratie in de gemeente. Op basis van die analyse gewerkt aan concrete kwaliteitsverbeteringen. Al doende gewerkt aan nieuwe verbindingen en nieuwe werk- en vergaderwijzen.

advies participatietraject groenvisie

Hoorn

De gemeenteraad geadviseerd over het inrichten van een participatieproces om samen met college, ambtenaren, inwoners en belanghebbenden te komen tot een nieuwe groenvisie. Onder meer drie sessies begeleid met raadsleden, ambtenaren en collegeleden en meegeschreven aan het procesontwerp.