Advies

‘Omdat we vaak pas zien wat nodig is als we door andermans ogen durven kijken’

  • optimaliseren politiek-bestuurlijk samenspel
  • participatiebeleid
  • interimopdrachten

Een goedbedoeld advies is snel gegeven. Een goed advies vraagt tijd. Tijd om te observeren en te luisteren. Soms volstaat een aantal observaties en gesprekken, soms vraagt het om een periode intensief meewerken. Op dit moment ben ik voor langere tijd verbonden aan de griffie van Almere. Als projectleider ‘Raad 2020’. Met als doel de raad beter in positie te brengen: een betere informatiepositie en duurzamer verbonden met de stad.

Ambtelijk-bestuurlijk samenspel

Rotterdam

Met een groep Rotterdamse ambtenaren heb ik gewerkt aan het optimaliseren van het ambtelijk bestuurlijk samenspel. Een adviestraject over ambtelijke verantwoordelijkheden en ambtelijke vaardigheden die gevraagd worden voor, tijdens en na het gesprek met de wethouder. Samen met Marike Simons van Simons Van de Wiel (www.simonsvandewiel.nl)

Politiek-bestuurlijk samenspel

Raalte

In een aantal sessies heb ik met raads- en collegeleden en de ambtelijke top geïnvesteerd in een optimaal samenspel tussen gemeentebestuur en gemeenschap. Wat dat vergt van alle betrokkenen is intensief besproken. Op basis van die gesprekken zijn afspraken gemaakt en hernieuwd.

Controlefunctie raad 

Lisse

Met raadsleden, collegeleden en ambtenaren in een aantal sessies stil gewerkt aan een controlerende rol door de raad die recht aan de aan de raad gegeven verantwoordelijkheden, maar die wel zodanig wordt ingevuld dat de bestuurskracht van het gemeentebestuur optimaal is.