Debat

‘Omdat een goed debat aan de basis ligt van een deugdelijk besluit’

  • gespreksleider
  • dagvoorzitter
  • spreker

Ik ga graag in gesprek. Gedreven door nieuwsgierigheid. Op zoek naar argumenten, dilemma’s en twijfels. De afgelopen jaren heb ik debatten geleid op tal van bijeenkomsten. In opdracht van colleges, gemeenteraden, politieke partijen en woningcorporaties.  Ook als spreker stel ik bij voorkeur vragen. Want lastige vragen bieden meer inzicht dan gemakkelijke oordelen. Hieronder vind je een aantal recent uitgevoerde opdrachten.

Debat Oekraine-referendum

Gemeente Utrecht

Gespreksleider tijdens een door de gemeente Utrecht georganiseerde informatie- en debatavond over de associatieovereenkomst met de Oekraïne.

100 jaar sociaal- democratie Amsterdam

PvdA en de UvA

Dagvoorzitter en gespreksleider tijdens een congres over 100 jaar sociaaldemocratie in Amsterdam. Georganiseerd door de PvdA afdeling Amsterdam en de UvA. Tot slot van de dag heb ik Adrie Duivesteijn geïnterviewd over de toekomst én de noodzaak van een sociaaldemocratische volkspartij de komende 100 jaar.

overheidsparticipatie

Gemeente Utrecht

Gespreksleider tijdens een bijeenkomst met raadsleden over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad met betrekking tot het stimuleren van vormen van overheidsparticipatie. Wat kan de raad aan ‘de stad’ overlaten? En wat betekent dat voor de positie van de raad?